Ольшанська територіальна громада

Миколаївська область, Миколаївський район

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" (ПРАТ "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА") повідомляє про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 28.05.2021 13:50
Кількість переглядів: 618

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" (ПРАТ "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА") Код ЄДРПОУ 04880386 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 03083, місто Київ, вулиця Пирогівський шлях, будинок 26, телефон: 0445361943 (місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* . Планована діяльність Видом планованої діяльності, яка розглядається, є будівництво нової підвищеної колії «ЮГцемент» філії ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 9. Характеристика планованої діяльності Проектовані підвищені колії, за характером операційної діяльності, є частиною виробничої логістики, всередині підприємства, в технології приймання, зберігання і перевантаження сипучих матеріалів (гіпс, шлак, недогарки) «ЮГцемент» філії ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна». Відповідно до концепції внутрішньовиробничої логістики подачу вагонів забезпечує маневровий локомотив ТГМ 4А. Операції на стадії складування (транспортування) матеріалів виконуються самоскидами Volvo, БелАЗ і КрАЗ. Довжина плеча перевезення (довге/коротке): ? шлаки: 1-1А (0,88км)/2-2а (0,27км); ? недогарки: 1-1В (0,94км)/2-2В (0,33км); ? гіпс: 1-1С (1,01км) / 2-2С (0,4км). Тимчасове зберігання матеріалів планується на відкритому складі Sзагальна = 20600м2 . Технічна альтернатива 1. Збереження чинного регулювання перевезень. Всі операції виконуються згідно договору-підряду з Ольшанською філією ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», якому належать колії та розвантажувальне обладнання. Технічна альтернатива 2. Альтернатива передбачає будівництво автодороги з закупівлю додатково великотоннажного автотранспорту. * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності. Будівництво об'єкта планується на території заводу «ЮГцемент» філія ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», який розташовано за адресою вул. Промислова, 9 смт. Ольшанське, Миколаївський р-н, Миколаївська обл. Змін площі ділянки порівняно з раніше відведеним не передбачається, будівництво підвищеної колії та відкритого складу, планується в межах колишнього землевідводу. Територіальна альтернатива

1. Використання технологічного маршруту Ольшанської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», приєднаної до загальної мережі залізниць по станції Ясна Зоря регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Територіальна альтернатива

2. Відведення додаткових земельних ресурсів (зі зміною цільового призначення) для будівництва автодороги.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Впровадження планованої діяльності зв'язане з вирівнюванням соціального розвитку і створенням сприятливих умов для функціонування соціальної і виробничої сфер.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Площа складу вантажів - 20600м2 . Довжина вкладання колії - 0,427км. Максимальний ухил-9,5‰, мінімальний радіус-200м. Розрахункова швидкість - 3км/год. Проектована колія укладається рейками типу Р65 при епюрі шпал 1600шт на 1 км в прямій та 1840шт на 1 км в кривих ділянках колії. На прямих ділянках колії прийняти шпали залізобетонні, на кривих ділянках Р-200 шпали залізобетонні з кріпленням СКД-65Б. Естакада підвищеної колії -154,7м і висотою 3м. Перед початком естакади влаштовуються м’який в’їзд на естакаду, який складається з залізобетонної плити, що обпирається на залізобетонні лаги довжиною 2,5м. Збір дощових стоків виконується за допомогою залізобетонних міжшпальних лотків з подальшим відведенням в резервуар-накопичувач. З резервуару дренажним насосом Wilo Padus UNI M 05/T25-540 атмосферні опади перекачуються до існуючого резервуару накопичувача для подальшого використання у виробництві. Загальна площа озеленення – 8530,88м 2 .

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 - по забрудненню атмосферного повітря - ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - по ґрунту, підґрунтю, підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого впливу; - по акустичній дії - допустимі рівні шуму; - по пожежній безпеці - об’ємна-планувальне і технічне виконання об'єкту, його конструктивні особливості, клас вибухобезпеці, наявність небезпечних чинників пожежі, що викликають отруєння, травмування або загибель людини впродовж встановленого часу або сприяючих виникненню глобальних чинників ризику (виділення отруйних, горючих і вибухонебезпечних речовин). щодо технічної альтернативи 2 - по забрудненню атмосферного повітря - ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - по ґрунту, підґрунтю, підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого впливу; - по акустичній дії - допустимі рівні шуму; - по пожежній безпеці - об’ємна-планувальне і технічне виконання об'єкту, його конструктивні особливості, клас вибухобезпеці, наявність небезпечних чинників пожежі. щодо територіальної альтернативи 1 Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження діючого підприємства. щодо територіальної альтернативи 2 - по забрудненню атмосферного повітря - ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - по ґрунту, підґрунтю, підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого впливу; - по акустичній дії - допустимі рівні шуму; - по пожежній безпеці - об’ємна-планувальне і технічне виконання об'єкту, його конструктивні особливості.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 Додаткова інженерна підготовка не вимагається щодо технічної альтернативи 2 Заходів протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. щодо територіальної альтернативи 1 Додаткова інженерна підготовка не вимагається щодо територіальної альтернативи 2 Вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ та прогноз зміни інженерногеологічних та гідрологічних умов при техногенному навантаженні.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1 - на атмосферне повітря: забруднення повітряного басейну продуктами згоряння палива при роботі ДВЗ ТГМ 4. Також обладнання, яке використовується на даний час, є застарілим та неефективним, що не дозволяє повністю очистити вагони. Для розвантаження залишку (10-12 тон на кожен вагон) вагони переміщуються у інше місце, де зачищаються вручну; - на водні об'єкти: технічне обслуговування локомотиву (мийка); - на ґрунти, підґрунтя та геологію: вібродинамічні коливання при перевезенні завантажених вагонів по колії; - на фауну и флору: викиди в атмосферу ЗР при роботі ДВЗ ТГМ 4; - акустичний вплив – ДВС технологічного устаткування; щодо технічної альтернативи 2 - на атмосферне повітря: викиди ЗР від роботи великотоннажного автотранспорту; - на ґрунти і підґрунтя: динамічний вплив; - на фауну і флору: групові електрощити з автоматичними вимикачами, електрозахисту, робочого і аварійного освітлення; - акустичний вплив – ДВС великотоннажного автотранспорту. щодо територіальної альтернативи 1 Існуюче положення щодо територіальної альтернативи 2 • відчуження земель; • зміна умов поверхневого стоку; • можлива інтенсифікації на території небезпечних геологічних процесів, зокрема водної ерозії і т. п.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) У відповідності до п.п.10 частини 3. Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля та належить до другої категорії видів діяльності.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД проводиться у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 – VIII від 23.05.2017 року та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання Висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» Постанова КМУ №1026 від 13.12.2017 р. Запровадження програми моніторингу впливу планової діяльності під час експлуатації.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення Звіту з ОВД.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про ОВД”) що видається: Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївської області (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua , (0512) 46-04-27 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь