Ольшанська територіальна громада

Миколаївська область, Миколаївський район

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ОЛЬШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОЛЬШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  служби у справах дітей:

  • Начальник Служби – 1 штатна одиниця
  • Провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця
  • спеціаліст   1 штатна одиниця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ: Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад служби у справах дітей Ольшанської селищної ради

 

Склад конкурсної комісії на заміщення вакантних посад служби у справах дітей Ольшанської селищної ради  Миколаївського району Миколаївської області

Вимоги до кандидатів  на зайняття вакантних посад  служби у справах дітей Ольшанської селищної ради

 

Професійні вимоги:

Знання Конституції України; Сімейного кодексу України; Цивільного кодексу України; Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства»; Постанов Кабінету Міністрів України: «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу, «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

Технічні вміння: вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку та знання основ діловодства. 

Вимоги до компетентностей:

-робота з великими обсягами інформації;   

-ініціативність та надання пропозицій, їх аргументація та презентація;                     

-орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

-ефективна робота в команді та координація з іншими представниками влади і органів місцевого самоврядування;

-здатність приймати зміни та змінюватись;

-особиста відповідальність;

-системність і самостійність в роботі;

-орієнтація на обслуговування;

-вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 Начальник  Служби у справах дітей  :

 - громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта відповідного професійного спрямування (педагогічна та/або

юридична) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста ;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування та

державній службі не менше 5 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) досвід роботи в інших сферах управління не менше 2 років.

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
начальника Служби у справах дітей
Ольшанської селищної ради

Загальні умови

Посадові обов’язки :                                

1. Здійснює керівництво Службою, забезпечує виконання покладених на неї завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2. У своїй роботі керується: Конституцію України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу Служби, інструкцією з діловодства, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту та ін.

3. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між співробітниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

5. Планує роботу Служби і аналізує стан її виконання;

6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

7. Представляє інтереси Ольшанської селищної ради у взаємовідносинах з установами, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції Служби;

8. Призначає на посади і звільняє з посади працівників Служби Ольшанський селищний  голова на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

9. Звітує  перед селищний головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

11. Бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

13. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни.

14. Вносить селищному голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби.

15. Подає на затвердження селищним головою Кошторис та штатний розпис Служби у встановленому порядку    в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

16. Робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» щодо внесення даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (діти, у яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, діти, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання, діти, проти яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля в сім’ї).

Умови оплати праці

Посадовий оклад 7300 гривень;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 

Безстроково

 

  Перелік документів, 

  необхідних для участі в

  конкурсі, та строк їх

  подання

-         заяву на участь у конкурсі;

-         Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

-         особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

-          2 фото розміром 3 х 4 см;

-         документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-         паспорт;

-         ідентифікаційний код;

-         копію трудової книжки

-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-         електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються до 17 год  23 березня 2021 року за адресою:

57113 Миколаївська  область,  Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. К. Ольшанського,1А, каб.№2

Загальні вимоги 

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра, спеціаліста за спеціальністю «Педагогічна  освіта»,  та/або  «Право». Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 5 років  чи в інших сферах управління не менше 2 років.

2.

Володіння державною мовою:

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

 

Знання законодавства

Сімейний кодекс України;
Цивільний кодекс України;
Закон України «Про звернення громадян»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»;
Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня   2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»;
постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня          2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

Особистісні компетенції

1. Відповідальність.

2. Наполегливість.

 

Провідний  спеціаліст:

 -  громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування

або державній службі або досвід роботи на посадах підприємств, установ

та організацій незалежно від форми власності не менше 3 років.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

провідного спеціаліста Служби у справах дітей Ольшанської селищної  ради

Загальні умови

Посадові обов’язки:                                

1. Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, соціальному сирітству дітей, вчиненню дітьми правопорушень;

3. Розроблення та здійснення самостійно або разом з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність (в тому числі організації профілактичних заходів (рейдів);

4. Виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

5. Сприяння в реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

6. Забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та знаходились у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють);

7. Вжиття заходів надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

8. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

9. Забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

10. Забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей;

11. Підготовка проектів висновків у разі розгляду спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, тощо;

12. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

13. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

14. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

15. Робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» щодо внесення даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (діти, у яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, діти, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання, діти, проти яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля в сім’ї).

Умови оплати праці

Посадовий оклад 4900 гривень;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

  Перелік документів, 

  необхідних для участі в

  конкурсі, та строк їх

  подання

-         заяву на участь у конкурсі;

-         Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

-         особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

-          2 фото розміром 3 х 4 см;

-         документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-         паспорт;

-         ідентифікаційний код;

-         копію трудової книжки

-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-         електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються до 17 год  23 березня  2021 року за адресою:

57113 Миколаївська область,  Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. К. Ольшанького,1А, каб.№2

Загальні вимоги 

1.

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра. Стаж роботи не менше 3-х років.

2.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

 

Знання законодавства

Сімейний кодекс України;
Цивільний кодекс України;
Закон України «Про звернення громадян»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»;
Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня   2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»;
постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня          2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

       

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

 

Сприйняття змін

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

Особистісні компетенції

Відповідальність.

Наполегливість.

 

Спеціаліст:

 -  громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування

або державній службі або досвід роботи на посадах підприємств, установ

та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

спеціаліста Служби у справах дітей Ольшанської селищної  ради

Загальні умови

Посадові обов’язки :                                

1.Здійснює ведення бухгалтерського обліку та звітності Служби.

2.Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо дотримання фінансової дисципліни.

3.Забезпечує наявність первинної документації щодо кожної операції і своєчасність обробки первинних документів, відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку.      

4.Складає штатний розпис Служби  і розрахунки до нього

5.Здійснює нарахування та виплату заробітної плати працівникам Служби, нарахування і перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування та інших платежів і виплат.

6. Зберігає бухгалтерські документи, оформляє їх відповідно до встановленого порядку і передає до архіву.

7. Організовує проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань та слідкує за дотриманням встановлених правил її проведення.

8. Здійснює контроль за зберіганням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та інших матеріальних цінностей.

9. Проводить економічний аналіз фінансової діяльності Служби з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

10. Здійснює контроль за оформленням необхідних документів для укладання договорів на придбання товарів, надання відповідних послуг.

11. Здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням фінансових документів і законністю операцій, за правильним та економним використанням коштів згідно з кошторисом доходів і видатків із врахуванням внесених у встановленому порядку змін.                                       

12. Забезпечує ведення діловодства Служби згідно з затвердженою  номенклатурою справ.

13. Веде розрахунки з підприємствами, організаціями та фізичними особами – підприємцями відповідно до укладених угод.

14. Висвітлює свою діяльність на сайті селищної ради та рекламних носіях.

15. Разом з іншими відділами селищної ради бере участь в підготовці загальноселищних заходів, нарад-семінарів працівників виконавчих органів селищної ради.

16. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 4900 гривень;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

  Перелік документів, 

  необхідних для участі в

  конкурсі, та строк їх

  подання

-         заяву на участь у конкурсі;

-         Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

-         особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

-          2 фото розміром 3 х 4 см;

-         документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-         паспорт;

-         ідентифікаційний код;

-         копію трудової книжки

-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-         електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються до 17 год  23 березня  2021 року за адресою:

57113 Миколаївська область,  Миколаївський район смт. Ольшанське, вул. К.Ольшанського,1А, каб.№2

                                                                                    Загальні вимоги 

1.

Освіта

Ступень вищої економічної освіти не нижче бакалавра. Стаж роботи  не менше 1 року

2.

Володіння державною мовою:

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги 

 

Знання законодавства

Конституції України,

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого  самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції",

інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності,

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

Особистісні компетенції

Відповідальність та наполегливість.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь