Ольшанська територіальна громада

Миколаївська область, Миколаївський район

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 01.02.2023 10:41
Кількість переглядів: 1470

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планованою діяльністю є будівництво та експлуатація нової підвищеної колії «ЮГЦЕМЕНТ» філії ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 9. Будівництво нової підвищеної колії планується на території ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, селищна рада Ольшанська. Виробнича діяльність діючого підприємства розміщена на земельних ділянках з кадастровими номерами 4824255600:02:000:0172; 4824255600:02:000:0009.

Передбачається будівництво у дві черги. Роботи з будівництва передбачається виконати за 14 місяців: першу чергу - 8 місяців, другу – 6 місяців. Підготовчі роботи включають в себе: підготовку ділянки, організацію тимчасового містечка з вагончиками для будівельників, облаштування тимчасової дороги, проїздів та майданчика для складування будівельних матеріалів, облаштування тимчасового освітлення на території будівництва. Перша черга будівництва включає в себе: проведення земляних робіт, улаштування насипу розвантажувального майданчика, бетонні роботи, укладання колії на естакаді, улаштування насипу автодороги з надлишкового грунту, електротехнічні роботи, благоустрій. Друга черга будівництва включає в себе: земляні роботи проїзду, електротехнічні роботи, укладання водовідвідних лотків, благоустрій. Передбачається розбір частини існуючій колії № 24 для укладання нового стрілочного переводу № 100, для примикання підвищеної колії. Проектована колія укладається рейками типу Р65 при епюрі шпал 1600 шт на 1 км в прямій та 1840 шт на 1км в кривих ділянках колії. На прямих ділянках колії будуть прийняті залізобетонні шпали, на кривих ділянках типу Р-200 шпали залізобетонні з кріпленням СКД-65Б. Стрілочний перевід укладається марки 1/9 тип Р65 правосторонній. По обидві сторони переводу на існуючій колії №24 укладаються перехідні ланки з нових рейок Р65 (по одній ланці довжиною 12,5 м). Відповідно до концепції внутрішньовиробничої логістики подачу вагонів забезпечує маневровий локомотив ТГМ 4А. Операції на стадії складування (транспортування) матеріалів виконуються самоскидами Volvo, БелАЗ і КрАЗ. Тимчасове зберігання матеріалів планується на відкритому складі в обсязі 20600 м2.

Будівництво підвищеної колії дозволить досягти більшої економічної ефективності; зменшити кількість маневрових робіт за рахунок розвантаження та зачистки в одному місці; покращить безпеку виконання робіт для персоналу заводу та підрядників; пришвидшить час розвантаження та повернення вагонів відправникові; зменшить кількість операцій розвантаження/навантаження; покращить подальше переміщення сировини автотранспортом по території заводу.

Площа території в межах благоустрою - 60144,20 м2, в т.ч.: площа розвантажувального майданчика підвищеної колії - 22920,09 м2, площа забудови підвищеної колії - 581,64 м2, площа покриття - 17470,01 м2, площа складу вантажів (з автошляхами) - 34121,29 м2, площа покриття - 31193,30 м2. Загальна площа проїзду - 3102,82 м2, площа покриття - 2368,37 м2. Будівельна довжина вкладання колії - 0,427 км. Довжина естакади підвищеної колії - 154,7 пог. м, довжина підпірних стін - 116,70 пог. м. Річне споживання електроенергії - 41,246 тис. кВт-год.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

«ЮГЦЕМЕНТ» філії ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», код за ЄДРПОУ – 04880386

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

03083, Україна, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 26

( місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, тел.: (0512) 46-04-27, контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання:

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації.

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, тел.: (0512) 46-04-27, контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, тел.: (0512) 46-04-27, контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Ольшанська об’єднана територіальна громада, за адресою: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. К. Ольшанського, буд. 1-А, контактна особа – Селищний голова Тетяна Євгенівна Щербина  тел: (0512) 51-62-12.

2. «ЮГЦЕМЕНТ» філії ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 9, контактна особа – Гриненко Ярослав Васильович (0512) 51-68-30

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з 10.01.2023 р.

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь